Menu

E: lesyol@lesyol.cz

T.: +420 585 414 726

Škody na lesních porostech (způsobené bobrem evropským)

Škody na kulturách a mladých porostech v okolí řeky Moravy od bobrů. 
LS Březové, Lesní úsek Horka n.M. Předjaří 2013.