Historie společnosti - Lesy města Olomouce, a.s.

Lesy města Olomouce, a.s. je společnost zřízená městem Olomouc z důvodu zajištění péče o lesní majetek města Olomouce. 

Město Olomouc již od svého vzniku usilovalo o získání lesních porostů, obklopujících rozvíjející se město. Důvodem bylo vždy využívání lesa obyvatelstvem města. Les poskytoval palivo, konstrukční materiál pro stavbu budov, zdroj potravy pro obyvatele města a jím chovaná hospodářská zvířata, zdroj energie pro obyvatele i rozvíjející se průmysl (vápenka Grygov, pivovary aj.). 

Užívání lesa se v průběhu času přizpůsobovalo momentálním potřebám společnosti. Stoupá tak význam lesa pro zadržení vody v krajině a rovnoměrnost průtoků ve vodních tocích, kvalitu vody ve vodních zdrojích. V současnosti enormně stoupá význam lesa pro rekreaci obyvatel města. 

Nejstarší část majetku města se vztahuje k roku 1352, kdy město dostalo les v Kú Grygov darem od krále ( dnes Království Grygov). Postupem staletí se majetek města zvětšoval koupí od jiných vlastníků (Jan z Lipé, kardinál Dietrichstein,, Lichtensteinové…)až na 3600 ha v roce 1936. Poválečné příděly zvětšily majetek na čtyři tisíce ha a tato rozloha byla i v roce 1993 předmětem restitucí. 

V současné době je lesní majetek města Olomouce 5. největším obecním majetkem v ČR, v rámci Olomouckého kraje je největším nestátním vlastníkem lesa. Nejvyšší kóta lesního majetku města dosahuje 707 m n.m.(vrchol Pomezí u obce Huzová) a nejníže položená část s nadmořskou výškou 202 m n.m. leží v lese Království u Grygova. Lesní majetek zasahuje do 1. až 5. lesního vegetačního stupně.