Naše nabídka činností

Lesy města Olomouce a.s. Vám mohou nabídnout spolupráci v následujících oborech:

Pěstební a těžební činnost

Nabízíme provedení pěstebních prací v lese i na jiných plochách- zalesnění ( včetně dodání sazenic),ochrana kultur proti buřeni i zvěři, oplocování kultur, výseky a výřezy nežádoucích dřevin, likvidace klestu štěpkovačem nebo drtičem, provedení prořezávek a probírek, příprava půdy frézou, práce s chemickými přípravky – herbicidy, insekticidy.. . 
Dále nabízíme provedení těžebních prací – těžba dříví JMP, kácení a ořez stromů včetně úklidu klestu, provedení prořezávek a probírek, manipulaci a sortimentaci dříví do výřezů, přibližování dříví traktorem, odvoz dříví.
 

Prodej dříví

Prodáváme surové dříví jehličnaté i listnaté. Výřezy i celé délky podle požadavků odběratele. Dřeviny smrk, borovice, modřín, dub, buk, jasan, javor, lípa, bříza, olše, akát. Jsme držiteli certifikace PEFC.

Výkup dříví

Vykoupíme Vaše dříví, buď hotové výřezy nebo sami vytěžíme. Jsme schopni vykoupit všechny běžné druhy dřevin. Platební podmínky po dohodě.

Lesní školkařství

Nabízíme odprodej sazenic lesních dřevin i osiva. Včetně průvodních dokladů dle zákona 149/2003 o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin. Nabízíme i provedení zalesňovacích prací.

Údržba zeleně a dětských hřišť

Pečujeme o lesní hřiště u Zoo Svatý Kopeček u Olomouce a lesní hřiště v městské části Bělidla.

Lesní pedagogika

Nabízíme zážitkové akce lesní pedagogiky pro školy, případně i pro jiné subjeky.

Doprava dříví

Nabízíme odvoz dříví odvozní soupravou 6x6 s návěsem. Délky 2 – 12 m. Hydraulická ruka Epsilon 260. 
Máme povolení k přepravě nadměrných nákladů

Výroba a prodej palivového dříví

Prodáváme z manipulačních skladů palivové dříví v metrech (štípané) nebo v celých délkách. Jiné rozměry po dohodě. Zajišťujeme dopravu, naložení a složení. Prodáváme palivo z tvrdých (buk, dub, jasan, javor, habr, akát) i měkkých dřevin ( smrk, borovice, lípa, olše, topol…).

Poradenská činnost

Nabízíme poradenskou činnost ve všech oborech lesního hospodářství, jsme držitelem licence OLH, licence k nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin.