Pořízení vyvážecího vleku

Společnost dlouhodobě usiluje o trvale udržitelné hospodaření v lesích s minimálními dopady na životní prostředí a proto průběžně modernizuje vozový park. Počátkem roku 2023 pořídila vyvážecí vlek za traktor, jenž by měl zefektivnit výrobu kulatého dříví v lese a omezit poškození půdního povrchu v lesních porostech, přibližovacích linek a lesních komunikací Tento vyvážecí vlek byl realizován jako projekt v rámci  Programu rozvoje venkova v Operaci 8.6.1 Technika a technologie lesního hospodářství. Jedná se o stroj AGA LV 10 s hydraulickým jeřábem AL 678.

Soubory ke stažení

Publicita AGA LV 10.pdf

Stáhnout