Menu

E: lesyol@lesyol.cz

T.: +420 585 414 726

Oprava lesní cesty v Grygově

Cesta v havarijním stavu opravena stavebním recyklátem ke zpřístupnění porostů pro následnou těžbu, obnovu a dopravu. LS Březové, Červenec 2013.