Milostivé léto

Společnost Lesy města Olomouce, a.s., má zájem na oddlužení občanů  a přidává se k informační kampani k novému zákonu označovanému jako „Milostivé léto“.

Jedná se o jedinečnou příležitost, kdy v období od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 mají dlužníci (fyzické osoby) dočasnou možnost splacení původních dluhů vůči veřejnoprávním věřitelům uvedeným v zákoně č. 286/2021 Sb., za zvýhodněných podmínek (tzn. bez příslušenství tohoto dluhu, kterými jsou například exekuční náklady, úroky, poplatky z prodlení,…).

Podmínkou odpuštění zbylé části dluhu vymáhaného v exekuci je úhrada jistiny navýšené o paušální náklady exekuce ve výši 750,- Kč. Je-li exekutor plátce DPH, je částka nákladů zvýšena o DPH (celkem tedy náklady činí 907,50 Kč).
Po zaplacení jistiny vymáhané v exekučním řízení a paušálních nákladů exekuce vydá exekutor rozhodnutí, jímž dlužníka (povinného), který je fyzickou osobou, osvobodí od placení veškerých dalších vymáhaných pohledávek přesahujících zaplacenou jistinu v exekučním řízení v rozsahu, v němž nebyly dosud uspokojeny. S rozhodnutím o osvobození od placení spojí exekutor i bez návrhu rozhodnutí o zastavení exekuce v rozsahu zaplacených anebo zaniklých pohledávek (ledaže jsou do exekuce přihlášeny další pohledávky, které postupem podle tohoto odstavce nebo jinak nezanikly a exekuce tak k jejich vymožení trvá).

Doporučujeme tedy, aby dlužníci neotáleli a co nejdříve kontaktovali exekutora ohledně vyčíslení jistiny.

Více informací naleznete v přílohách.

Soubory ke stažení

Cl.-IV-Prechodna-ustanoveni-bod-25.-zakona-c.-286_2021-Sb.pdf

Stáhnout

Milostive-leto-letak-informace.pdf

Stáhnout