Den otevřených lesů

Lesy neslouží jen pro rekreaci. Den otevřených lesů lidem přiblíží práci lesníků

Každý kousek lesa někomu patří, proto má i jeho návštěva svá pravidla. Lesy už dávno nejsou divočinou. Na jejich pěstování dohlíží odborný lesní hospodář a po těžbě dřeva dochází k jeho obnově, tak aby byla existence lesa zajištěna i pro další generace. Tuto myšlenku poutavou formou šíří už druhý ročník akce Den otevřených lesů, která v sobotu 13. května proběhne na různých místech republiky včetně lesa Království u Grygova, který patří do majetku města Olomouce.
Hlavním cílem akce pro širokou veřejnost, kterou pořádá Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů v ČR společně se svými členy, je zviditelnění vlastníků lesů a jejich přístupu k péči o les. Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost nahlédnout „pod pokličku“ lesníků, zjistit, co péče o les obnáší, a sami si i některé činnosti vyzkoušet.
Jedná se o představení lesa trochu jinak, než jak ho lidé většinou vnímají. Les totiž není pouze místem rekreace a sběru hub, ale i významnou složkou životního prostředí a zásadním faktorem pro hospodaření s vodou v krajině. Vlastníci lesů proto prostřednictvím programu, který pro návštěvníky nachystali, chtějí ukázat význam lesa a jeho funkce. „Rádi bychom veřejnosti vysvětlili, proč je nutné v lese hospodařit a jak se k lesům chovat, aby i v budoucnu přinášely to, co od nich celá společnost očekává, a vyvrátili některé zažité mýty,“ vysvětlil předseda Sdružení vlastníků obecních, soukromých a církevních lesů Jiří Svoboda.
A do lesa v rámci chystané akce mohou vyrazit i Olomoučané. Konkrétně do Království u Grygova, kde je plánovaná komentovaná vycházka. Na ní se dozvědí zajímavé informace o lesním komplexu o rozloze zhruba 600 hektarů s charakterem lužního lesa, jehož součástí je také stejnojmenná přírodní rezervace. „Naplánovaná dvouhodinová vycházka má délku trasy přibližně dva kilometry. Její součástí bude ukázka lesnické techniky, představení lesní školky, zastavení u památného stromu, ukázky výchovy porostů nebo osvěta o lesnictví a dřevu jako obnovitelném zdroji,“ popsal ředitel Lesů města Olomouce David Janásek, který návštěvníky osobně provede.  „Po skončení vycházky si mohou návštěvníci opéct špekáčky a doplnit tak energii před cestu domů,“ doplnil ředitel Janásek, který má na starost hospodaření ve všech městských lesích o celkové výměře přibližně 3820 ha.
Sraz účastníků je v sobotu 13. května v 10 hodin u vstupu do lesního komplexu Království.
Veškeré podrobnosti k akci jsou uvedeny na webu www.denotevrenychlesu.cz

Soubory ke stažení

Den otevřených lesů 2023 - mapka.pdf

Stáhnout