Překontrolujte prosím zadané hodnoty.
OK
Překontrolujte prosím zadané hodnoty.
OK
Objednávka byla úspěšně odeslána.
OK
Email byl úspěšně odeslán.
OK

Poptávka palivového dříví:

Pomocí tohoto formuláře si můžete poptat palivové dříví.

jméno:

příjmení:

email:

telefon:

místo odběru:

chci:

Pokusná novinka

Více informací

Škody na lesních porostech (způsobené bobrem evropským)

Více informací

Naše nová odvozní souprava

Více informací
email.png, 3,4kBlesyol@lesyol.cz

O společnosti - Lesy města Olomouce, a.s.

Lesy města Olomouce a.s. vznikla 1.10.2010. Navázala na Správu lesů města Olomouce, která byla založena statutárním městem Olomoucí k 1.1.1993 jako příspěvková organizace k obhospodařování navráceného lesního majetku.

Organizace sídlí v Olomouci a její organizační struktura má tři stupně. První stupeň tvoří ředitelství, druhý tvoří dvě lesní správy, třetí lesnické úseky. Předmět činnosti organizace je zajištění správy a provádění činností zabezpečujících optimální plnění všech funkcí lesa při trvale udržitelném hospodaření na lesním majetku statutárního města Olomouce.

Základem lesnické strategie organizace je trvale udržitelné hospodaření v lesích založené na maximálním využívání tvořivých sil přírody, které zajistí nepřetržité a vyvážené plnění produkčních funkcí svěřených lesů.

Společnost řídí představenstvo a dozorčí rada. Působnost valné hromady, jako nejvyššího orgánu společnosti, vykonává Rada města Olomouce.
Výpis z obchodního rejstříku naleznete zde.

Mapa lesního majetku - Lesů města Olomouce, a.s.


Lesní majetek statutárního města Olomouce náleží pod působnost čtyř pověřených obcí, níže můžete vidět kolik majetku patří jednotlivým obcím.


obec výměra (ha) zastoupení (%) lokalizace lesů
Bruntál 319,77 7,98 chlumní les v kú. Dětřichov nad Bystřicí
Litovel 580,84 14,50 lužní les v Kú Unčovice a Střeň, les Rampach
Olomouc 1523,89 38,05 les Království, lužní les od Střeně po Horku, Lošov
Šternberk 1580,86 39,47 chlumní les v kú. Huzová, Arnoltice, Mutkov
celkem: 4005,3600 100,00  


Lesy města Olomouce, a.s. jsou držitelem certifikátu PEFC, tzn. že hospodaření v lesích odpovídá požadavkům trvale udržitelného hospodaření.

Trvale udržitelné hospodaření je správa a využívání lesů a lesní půdy takovým způsobem a v takovém rozsahu, které zachovávají jejich biodiverzitu, produkční schopnosti a regenerační kapacitu, vitalitu a schopnost plnit v současnosti a budoucnosti odpovídající ekologické, ekonomické a sociální funkce na místní, národní a mezinárodní úrovni a které nepoškozují ostatní ekosystémy.

Více informací o našich certifikátech naleznete zde.


logopefc.png, 19kBwww.resi-design.cz
loga.png, 16kB

Hlavní poslání společnosti je při šetrném způsobu hospodaření rozvíjet estetickou a rekreační hodnotu lesů a zpříjemňovat pobyt návštěvníků lesů při zachování přírodního lesního bohatství.

www.lesyol.cz © 2013 Všechna práva vyhrazena.